trafik-lastbil-arbetepåväg

Ett välfungerande arbete på väg är en förutsättning för en smidig och säker trafik i samhället. Vi levererar en fullfjädrad samling kurser och lösningar för företag, däribland:

  • Förmedling av kompetent personal
  • Högre kostnadseffektivitet
  • Anställningstrygghet
  • Leverans av utbildning
  • Medverkande med mångårig erfarenhet

Kunskap och utbildning inom vägarbete är en nyckel för att förebygga olyckor i anslutning till vägarbeten. Vägarbete innebär i princip allt bygge eller underhåll av vägar och gator. Även skötsel av grönytor räknas in som vägarbete.

Varje år sker hundratals olyckor med personskador vid arbete på väg, varav cirka 30 är svåra olyckor och några stycken är dödsolyckor. Enligt statistik från Trafikverket är det i endast fem procent av olycksfallen som en vägarbetare skadas eller omkommer.

I resterande 95 procent av olycksfall är den olycksdrabbade en trafikant, det vill säga en gångtrafikant, cyklist, mopedist och motorcyklist. I de flesta fall där vägarbetare drabbats av olycka har de antingen gått oskyddade eller missat i säkerhetsrutiner.

Utbildning hos oss

Det är tydligt att kunskapsbildning och utbildning är en förutsättning för att minska antalet onödiga vägarbetsolyckor.

Här erbjuds därför skräddarsydda utbildningar över hela Sverige inom arbete på väg (APV) och hjärt- och lungräddning (HLR). Utbildningar anpassas efter varje kunds särskilda önskemål och behov.

Emellertid, på grund av den globala pandemin Covid-19 erbjuds för närvarande all utbildning på distans genom distanskurser för att undvika smittspridning. Ansök eller läs vidare!

APV-utbildning – Arbete På Väg

Arbetsgivare behöver se till att anställda har den kompetens som behövs inom vägarbete. Närmare bestämt, är arbetsgivare skyldiga att kunna uppvisa ett intyg på att anställda har korrekt utbildningsnivå på arbetsplatsen.

För att få rätt kompetens behöver anställda utbildas enligt de krav som Trafikverket ställer, som består av nivå 1 och 2 i säkerhet. Sammanlagt är kursen på 8 timmar. Det finns även en tredje nivå, 3A, som ger en person behörighet att vara utmärkningsansvarig på ett vägarbete. För att kunna genomgå nivå 3A krävs dock att nivå 1 och 2 har blivit avklarade.

Fördelar med APV-utbildning

En väg är på sätt och vis levande. En väg är i regelbundet behov av underhåll för att säkerställa en rimlig köryta för fordon. Generellt sett klarar sig en asfalterad väg uppemot 35 år innan den behöver byggas om eller underhållas. Betongvägar håller däremot i ett halvt sekel, ungefär 50 år. Beroende på hur bra arbete som genomförts på vägen kan dessa år antingen förlängas ytterligare eller förkortas.

Utbildning inom arbete på väg leder till många fördelar. Bara för att nämna några, är att vägen blir fri från ojämnheter som gropar och upphöjningar som förhindrar en säker körning. Dessutom bidrar en välstrukturerad väg till gladare bilförare, mindre bilköer samt mindre oavsiktliga skador och slitage på fordon.

HLR-utbildning

Hos oss erbjuds utbildning inom hjärt- och lungräddning med hjärtstartare över hela Sverige. Ett förkunskapskrav är att ha genomgått en grundkurs i hjärt- och lungräddning.

Kurstiden ligger på 4 timmar och gruppens storlek bestäms enligt överenskommelse. Kursen fokuserar på praktiska moment och avslutas med ett teoretiskt prov.. Efter genomförd utbildning ges ett utbildningsbevis.

Fördelar med HLR-utbildning

Arbete på väg är förknippat med vissa risker och därför är utbildning inom HLR lämplig. Även om det kan kännas obehagligt att prata om nödsituationer och olyckor är de tyvärr inte helt oundvikliga. Det är därför en avgörande fördel att ha färdigheter i HLR.

För det första bidrar denna färdighet att alla i ens omgivning blir säkrare, från familj och vänner till arbetskollegor och bekanta – i princip vem som helst som drabbas av en oväntad hjärt- eller lungkomplikation har tveklöst större överlevnadschans med kunskap om HLR.

Att utbilda personal, åtminstone några stycken i varje arbetsgrupp, i grundläggande kunskap om HLR och första hjälpen är förhöjer arbetsplatsens säkerhetsnivå avsevärt. Utbildning i HLR kan därmed bokstavligen vara livräddande, särskilt om arbetsplatsen råkar befinna sig långt från närmaste sjukhus.

Studera på distans

Den rådande globala krisen med Covid-19 gör naturligtvis att alla behöver vidta speciella åtgärder för att minska smittspridning. Från och med 17 mars har vissa utbildningar hos oss gått över till distansundervisning. Var dock inte oroliga då distanskurser håller samma höga kvalitet och professionalitet som vanligt.

Distansundervisning innebär som namnet antyder att utbildningen genomförs på distans, via livesändning i ett virtuellt klassrum. Kursens innehåll kommer så långt det går följa samma planering som om den genomförts i ett fysiskt klassrum. Dessutom finns flera fördelar med distansundervisning. Inte minst innebär utbildning på distans en fördel ur miljö- och hållbarhetsaspekter. Här följer en lista på fördelar med att studera våra kurser på distans:

  • Frihet och flexibilitet
  • Lättillgänglighet
  • Frigör den tid det tar att resa
  • Spara pengar för resekostnader
  • Noll procent koldioxidutsläpp

Att studera på distans kräver dock lite mer ansvar än vanligtvis. Å andra sidan kan det extra ansvaret vara bra för att anpassa sitt lärande runt sin egen unika situation och miljö. Utifrån perspektivet med vägarbete kan detta ses som viktig pusselbit då det kan krävas snabba självständiga beslut. Ta därför chansen att studera på distans och applicera dessa nyttiga lärdomar.

Vi anpassar oss efter dig

Att utbilda sig inom arbete på väg är otroligt viktigt och vi anser att geografi aldrig ska vara ett hinder för att få denna utbildning. Därför är du välkommen att ta vår arbete på väg distanskurs om du inte har möjlighet att resa till oss.

Utbildningen är fullgod och givande oavsett om den görs på plats eller på distans. Som utbildare är vi väldigt flexibla och kan anpassa oss efter dig som kund. Du är alltså varmt välkommen att komma med önskemål om upplägget och så lägger vi upp vår arbete på kurs baserat på detta. Utbildning ska vara givande och roligt och det är precis vad det är hos oss.

Säkerheten först

I Sverige sker det normalt över 100 000 arbetsskador på ett år. Om du är ute och kör mycket på vägarna är det alltså en möjlighet att du är med om en olycka. Om det skulle hända är det otroligt viktigt att du vet hur du ska agera. Det kan rädda liv.

Vi har flera olika nivåer på vår APV-utbildning och du kan bara höra av dig till oss du är osäker på vilken som passar dig och dina anställda bäst. Vi håller utbildningen på flera olika ställen inklusive Söderhamn, Västerås, Umeå, Gävle och Halmstad. Här är det givetvis också efterfrågan som styr var vi befinner oss.